Dofinansowanie UE

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że IDEA commerce solutions Sp. z o.o. w dniu 12 czerwca 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie. Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałania 2.3.5. Design dla Przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych w firmie Idea Commerce Solutions, celem udoskonalenia produktu.”

Cel projektu: Wdrożenie w firmie IDEA commerce solutions Sp. z o.o. nowych projektów wzorniczych w celu wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonego produktu, tj. udoskonalonego systemu IDEAerp służącego do zarządzania przedsiębiorstwem.

Planowane efekty: Optymalizacja i znaczne ulepszenie systemu IDEAerp pod względem funkcjonalno-użytkowym.